top of page
Foggy%20Pier_edited.jpg

PSYCHOTERAPIA

MARCIN SZULWIŃSKI

WITAJ NA MOJEJ STRONIE

Wszystko co nam się przydarza ma znaczenie - Joe Goodbread

Każdy człowiek na pewnym etapie swojego  życia spotyka się z trudnościami, z którymi ciężko mu sobie poradzić lub też ma poczucie, że jego życie, praca, relacje, itp. nie dają mu już takiej radości jak kiedyś.  Bardzo często te problemy, oglądane z pełnym empatii, zrozumienia,  współczującym nastawieniem, mogą odsłaniać zalążki własnego rozwiązania. 

Objawy fizyczne, problemy relacyjne, konflikty grupowe i napięcia społeczne, uzależnienia, po potraktowaniu ich z ciekawością i szacunkiem, mogą stać się impulsem istotnym dla rozwoju osobistego, jak i czynnikami społecznej zmiany. 

Jeśli borykasz się z którymiś z poniższych trudności:

 • Problemy w życiu osobistym i zawodowym

 • Problemy w relacjach  i kryzysy w związkach

 • Krytyk wewnętrzny

 • Nieśmiałość, problemy w komunikacji

 • Uzależnienia

 • Konflikty 

 • Symptomy fizyczne i choroby

 • Znaczące sny

 • Wypalenie zawodowe

 • Nadużycia

 • Kryzys wieku średniego 

 • Trudne decyzje życiowe 

Zapraszam na sesje terapeutyczne w nurcie psychologii zorientowanej na proces

W razie pytań proszę o kontakt tel. 514 995 850 lub email: mszulwinski@gmail.com

Marcin Szulwiński - Psychoterapia: Witaj
IMG_2978_edited.jpg

POZNAJ MNIE I MOJĄ PRACĘ

Zapraszam na sesje terapii indywidualnej i terapii par. Pracuję z klientami w każdym wieku. 
Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Procesu. 
Pracuję z klientami borykającymi się z różnymi trudnościami, lękami, kryzysami, depresją, brakiem sensu życia, konfliktami w rodzinie, relacjach, w szkole, w pracy i innymi. 
Moimi klientami są osoby zainteresowane rozwojem osobistym, przechodzące kryzys, rozpad związku lub będące w trudnej życiowej sytuacji, . W pracy terapeutycznej zajmuję się też symptomami cielesnymi i chorobami somatycznymi. Pracuję także ze snami klientów, które wg. Zygmunta Freuda stanowią „królewską drogę do nieświadomości” i w których możemy odnaleźć w naszym wnętrzu wiele jakości i energii, które są nam w życiu potrzebne, ale z jakichś powodów nie mamy do nich dostępu.
Mam 53 lata, żonę i dwójkę dzieci, od urodzenia mieszkam w Szczecinie.
Przez wiele lat z pasją tworzyłem i prowadziłem dużą firmę świadczącą usługi medyczne w wielu miejscach w Polsce. 
Równolegle ważny był dla mnie rozwój osobisty i duchowy. Brałem udział w 3-letnim cyklu warsztatów rozwoju osobistego dla mężczyzn prowadzonym przez Zbyszka Miłuńskiego oraz w wielu wyjazdowych wędrownych warsztatach rozwojowych m.in. w górach Atlas, Jebel Sahro, tunezyjskiej Saharze czy górach Ladakh. Od 8 lat studiuję psychoterapię w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie i mam uprawnienia do pracy z klientami pod superwizją. 
Brałem udział w licznych kursach, warsztatach i konferencjach psychoterapeutycznych prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli. 
Medytuję, praktykuję pracę z energią Reiki, lubię górskie wędrówki i dalekie podróże, wolny czas spędzam z rodziną oraz z moją nową pasją - saksofonem.

Marcin Szulwiński - Psychoterapia: O mnie
IMG_4221_edited.jpg

„Kłopoty w relacjach wynikają z tego, że postrzegasz swoich wrogów wyłącznie jako ludzi a nie jako zmarginalizowane części siebie“.

Marcin Szulwiński - Psychoterapia: Znany cytat

PSYCHOLOGIA ZORIENTOWANA NA PROCES

Psychologia Zorientowana na Proces (Process Oriented Psychology POP) to nurt psychoterapii, który wyróżnia raczej podążanie za naturalnym biegiem życia, niż jego korygowaniem.

Twórcą Psychologii Zorientowanej na Proces jest Arnold Mindell.

Praca z procesem wyrosła z próby integracji doświadczeń cielesnych i symptomów z jungowską analizą snów.

Mindell został zainspirowany pracą C.G. Junga, który widział nieświadomy umysł i jego często pozornie chorobliwe wytwory jako źródło wzrostu i kreatywności. Mindell odkrył, że symptomy fizyczne, problemy w relacjach, i inne zaburzenia mogą być zrozumiane i rozwijane w bardzo podobny sposób w jaki Jung eksplorował sny swoich klientów. 

Problemy, oglądane z pełnym zrozumienia, empatii, współczującym nastawieniem, odsłaniały zalążki własnego rozwiązania. Objawy fizyczne, problemy relacyjne, konflikty grupowe i napięcia społeczne, po potraktowaniu ich z ciekawością i szacunkiem, mogą stać się impulsem istotnym dla rozwoju osobistego jak i czynnikami społecznej zmiany. 


Praca z procesem zakłada rozumienie „procesu” jako przepływu doświadczeń i informacji, który zachodzi zarówno we wnętrzu człowieka, jak i w jego otoczeniu, oraz podążanie za tym przepływem zgodnie z tym, jak przebiega on w danej chwili. 

TERAPIA INDYWIDUALNA

Ogólnym celem psychoterapii jest zwiększenie świadomości wokół własnej psychologii i zrozumienie własnych wewnętrznych konfliktów.
Mamy w sobie różne stanowiska, różne postawy. Części z nich jesteśmy świadomi i utożsamiamy się z nimi, ale   mamy w sobie również takie części, stanowiska, postawy (tzw. figury wewnętrzne), których nie jesteśmy świadomi i tylko  inni je w nas zauważają. Te nasze wewnętrzne części często są ze sobą w konflikcie. 
Te konflikty nieświadomie kierują życiem i przyczyniają się do doświadczanych trudności. Uzyskanie na skutek terapii kontaktu z różnymi częściami siebie, pozwala na większą wolność w decydowaniu o swoim życiu.
W psychologii procesu uważamy, że całość jest ważna. Zarówno ta uświadomiona, jak i ta nieuświadomiona. Te popularne i lubiane przez nas postawy i zachowania jak i te mniej popularne, czy nawet nie lubiane. Jedna i druga część jest mną, jest ważna i gdy nie mamy kontaktu z częścią siebie, to jakoś jesteśmy niepełni. Ta nielubiana i niepopularna część nas może nieść coś ważnego. Ale ponieważ nie pasuje do wytworzonego przez nas obrazu siebie to   odcinamy się od niej, a tym samy odcinamy się od jakiejś części siebie i  jednocześnie tracimy kontakt ze sobą. 
Ale nieraz długofalowo takie odcięcie się od siebie potrafi prowadzić do pewnego rodzaju pustki, czy takiej wewnętrznej samotności (i to się czasami nazywa wypaleniem, albo depresją). Bo te części które wypieramy, nawet jeśli bolesne, to mają też część naszej energii i potencjału,  a nieraz też ważnych umiejętności, które z jakiegoś powodu zostały zablokowane, np. przez jakieś traumatyczne wydarzenie, lub przez bolesne relacje. 
Terapia w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces polega właśnie na nawiązywaniu kontaktu ze sobą, to znaczy też  z tymi nieświadomymi, mniej popularnymi i lubianymi częściami nas.  Ale zawsze z  uwagą na nasz oddźwięk, czyli czy mamy na to zgodę, czy czujemy się z tym bezpiecznie  i  widzimy sens tego, żeby jakoś spotkać się  z tymi trudniejszymi aspektami siebie.

TERAPIA PAR

Zapraszam pary chcące pracować nad trudnościami w relacji na sesje terapeutyczne. Kiedy jest na to odpowiedni moment, skąd wiadomo, że to już czas na podjęcie terapii? Odpowiedź jest w miarę prosta. Terapia par którą prowadzę nie dotyczy jedynie wielkich kryzysów i konfliktów które narastały latami. Wręcz przeciwnie, jak najwcześniejsze korzystanie z tej formy pracy terapeutycznej może zapewnić lepsze zrozumienie się w relacji, podążanie za wzajemnymi potrzebami i pragnieniami, udrożnienie komunikacji a w konsekwencji nie dopuszczenie do powstania głębokiego kryzysu w relacji wywołanego często  gromadzeniem starych, zatęchłych konfliktów i nieporozumień, Zamiast zamiatać nawet małe konflikty, nieporozumienia i i napięcia "pod dywan" lepiej przyjrzeć się im z uwagą,  empatią i ciekawością i pracować nad tym, żeby być w relacji ktora jest żywa i w której czujemy się dobrze. Podczas sesji terapeutycznych będziemy pracować nad problemami par przeżywających konflikty i kryzysy w związkach partnerskich, małżeńskich i relacjach rodzinnych, będących w sytuacji trudnych rozstań lub rozwodów. 

PROCES GRUPOWY

Proces grupowy jest procedurą pracy z dużymi grupami, której celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wyrażenia wszystkich opinii i emocji w danej grupie, doprowadzenie do interakcji pomiędzy nimi oraz przekształcanie napięć i konfliktów w celu stworzenia poczucia społeczności w duchu głębokiej demokracji.
Niezależnie od poglądów, które każdy prezentuje grupa składa się z określonych ról, pozycji w grupie, które  są czymś więcej niż osoby i wymagają by wiele osób wyrażało różne jej aspekty. Grupa rozwija się tworząc poczucie wspólnoty poprzez interakcje pomiędzy nimi. Jednak każdy jest czymś więcej niż tylko jedna rolą, dlatego w trakcie procesu grupowego  zachęcamy do zmieniania ról.
Może się okazać, że każdy odkryje w sobie kawałek KAŻDEJ roli obecnej w polu grupy oznaczałoby to, że nasz oponent/tka jest równocześnie aspektem nas samych.
Ważnym elementem procesu grupowego jest również wyrażanie emocji związanych z danym stanowiskiem, szczególnie trudne może być wyrażanie zranienia, złości, bezradności czy strachu.
Proces grupowy może być czasem spokojną merytoryczną debatą, czasem może stać się głośny i emocjonalny, by po chwili przejść w wyrażanie osobistych poruszających doświadczeń lub w medytacyjną refleksję na temat danego zagadnienia.

MEDIACJE

Mediacja to dobrowolny i poufny proces rozwiązania konfliktu, problemu, sporu w obecności mediatora czyli osoby bezstronnej, którego celem jest znalezienie najkorzystniejszego dla obu stron rozwiązania, zakończony spisaniem dokumentu ugody. 
Prowadzone przeze mnie sesje relacyjne są superwizowane przez Dyplomowanego Processworkera z uprawnieniami Superwizora Mediacji POP.

Marcin Szulwiński - Psychoterapia: Usługi
IMG_4481.jpg

JAK WYGLĄDA SESJA?

Psychoterapia opiera się na otwartości i dobrowolności.

Sesja psychoterapeutyczna trwa 55 minut i odbywa się zwykle raz w tygodniu. Jedno lub dwa pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, określenia tematu, i obustronnej decyzji nad dalszą pracą. Pierwsza sesja, służy poznaniu się ludzi i rozważeniu, czy to jest dla mnie, czy ten terapeuta jest dla mnie, czy mógłbym mu przedstawić swoje problemy i otworzyć się na jego sugestie? Czy mógłbym mu zaufać, wejść w relację terapeutyczną? To też jest ważne dla terapeuty, żeby podjąć decyzję czy jest w stanie prowadzić terapię konkretnemu klientowi. Dobry terapeuta powinien to rozpoznać, a jeśli uważa, że nie jest dla klienta odpowiedni, to może zasugerować kogoś innego kto będzie bardziej odpowiedni dla danego klienta i jego potrzeb. To wszystko jest bardzo indywidualne. 

Terapia w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces nie jest leczeniem. Jest wspieraniem klienta, w zyskiwaniu uważności siebie. 

Superwizja

Przebieg mojej pracy terapeutycznej podlega obowiązkowej, regularnej superwizji (ocenie i wsparciu dyplomowanego psychoterapeuty-nauczyciela).

Marcin Szulwiński - Psychoterapia: O terapii

Szczecin, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 66/6 70-352 Szczecin

Tel. 514 995 850

 • facebook

Dziękujemy za przesłanie!

DSC_3692_edited.jpg
Marcin Szulwiński - Psychoterapia: Kontakt
bottom of page